Montag, August 09, 2021

Dät Seelterfräiske lait foar ju Huusdore

Ju Toukumst is moorsproakich!  

Knu is n Früünd fon mie Babe wuden. Hie boalt Aastfräisk Plat mäd sin Wäänt. “Es ist ja wichtig das Kinder vorrangig gutes Hochdeutsch sprechen!” kwaad n Sibbe tou him. Foar do maaste oolde Ljude is ju düütske Sproake noch altied ju wichtichste Sproake. Jo sunt apwuuksen in n Tied, wier ju hoochdüütske Skrieuwtoal ju eentsichste Skrieuwtoal waas. Disse Tied rakt et nit moor.

Nu fljoge wie mäd n Flieger foar 100 Euro ätter Spanien wai. Moor un moor Ljude oarbaidje in’t Uutlound un do junge Ljude moakje jädden n Auslandssemester. Die Hondel wädt truch ju Europäiske Union bloot noch internationoaler. In disse globalisierjende Wareld spilt ju ängelske Sproake ne grattere Rulle as ju düütske Sproake. Deeruum fiende iek ju Moorsproakegaid so wichtich un deeruum boalt min alwenjierigen Suun fjauer Toalen. Do grote Ljude fräigje gerägeld of dät nit tou fuul is. Naja, iek bän so apwuuksen un hie uk, un... wie lieuwje noch!  

Deeruum is’t komisk dät in’t Seelterlound nit aal do Skoulen moorsproakich sunt. Seelterfräisk konnen do Bäidene fluks mäd do Noabere of mäd ju Familie äiwje. Wäl Seelterfräisk un Düütsk kon, kon uk eenfacher ne twäide of träde Sproake deertou lere. Moorsproakegaid kon uk moor Dele fon ju Bräienge aktivierje; deertruch konnen moorsproakige Bäidene tou Biespil beter abstrakt toanke. Moorsproakegaid häd uk n gouden Ienfloud appe Bräienge wan dät uum Demenz of Alzheimer gungt. Fröier toachten do Koastere dät two of moor Toalen gefoarelk wieren inne Äntwikkelenge fon litje Bäidene. Nu wiete wie beter. Moorsproakegaid häd äigentliek bloot noch Foardele.

Also, wieruum sunt noch nit aal do Skoulen fon’t Seelterlound moorsproakich? Dät Seelterfräiske lait foar ju Huusdore! In wäkke Realität lieuwje disse Skoulen? Uus Bäidene mouten in ju globalisierjende Wareld daach goud tougjuchte kume?! Moorsproakegaid häd daach bloot Foardele?! Ju Toukumst is moorsproakich!

 Publisierd in'n General-Anzeiger fon'n 8. August 2021

Keine Kommentare: